Sňatek občanský a církevní

Dříve mívali lidé svatbu v kostele a basta. Možná se to jeví jako konzervativní, na druhou stranu je pravda, že mnoho chudých lidí nemělo peníze na svatbu a proto žili na hromádce, nebo jak bychom my dnes řekli na psí knížku. Vůbec tedy není pravda, že tento způsob soužití je vymožeností moderní doby. Časem přibyl k církevnímu sňatku sňatek občanský. Občanský sňatek může mít mnoho podob. Některé mohou odrážet životní styly obou partnerů. V tomto duchu je pak vhodné sladit volbu svatebního oznámení. Tiskovina by měla odrážet ducha svatby a možná tak trochu i Váš životní styl. Samozřejmě myslete na to, že oznámení slouží i pro druhé a určitý kompromis mezi Vašimi představami a určitými předpokládanými představami ze strany druhých je na místě.