Víno

Víno nemusíme pouze pít či archivovat. lze použít i v kuchyni k přípravě nejrozmanitějších pokrmů. Měli bychom si zapamatovat, že pokud budeme vařit s vínem, přidáváme ho vždy až k dotváření konečné chuti, abychom zachovali jeho aroma.

Věděli jste že i víno může mít své nemoci a vady? Nemoc vína je stav vína vyvolaný mikroorganismy. Patří k nim např. hořknutí, slizovatění vína, myšina, octovatění, křísovatění, mléčné a manitové kvašení či zvrhnutí. Vadou či nedostatkem vína se rozumí nežádoucí změna způsobená technologickými, fyzikálními či chemickými zásahy. K nim řadíme hnědnutí, černé a bílé zákaly, krystalický zákal, sirku, ale také nežádoucí příchutě vín – např. příchuť po acetonu, kvasinkách, plísních, dřevě či po korku. Všechny tyto nemoci a vady vám pomůže objasnit znalec vín.

Desatero

Stejně jako v náboženství existuje desatero božích přikázání, i ve vinařské víře lidé vymysleli desatero o víně. Jedná se o požívání deseti sklenek vína, a také o to, co se vám po každé skleničce stane.

Víno
Ohodnoťte příspěvek