Nestačí jen mít rád zvířata, je třeba pro ně i něco udělat

Pokud se zeptáte téměř jakéhokoliv člověka, jestli má rád zvířata, tak vám v naprosté většině odpoví, že samozřejmě ano. Maximálně, pokud to bude cynik, tak se zeptá, v jaké úpravě na talíři je máte na mysli. Ale o těchto obhroublých vtipálcích se už tady nebudeme zmiňovat. Prostě, každému normálně myslícímu jedinci asi není lhostejné, pokud někde vidí, že nějaké zvíře z různých důvodů trpí.

Jedna věc je tvorečka politovat a druhá zase pro nápravu něco udělat

Myslíme tím případy volně žijících zvířat. A tohle může být u každého člověka dosti rozdílné. Někdo řekne, to je hrůza a jde si svou cestou. Druhý odvrátí zrak a dělá, že nevidí. Ale naštěstí se najdou v dnešní době čím dál tím častěji jedinci, kteří se zvířátka ujmou a odnesou do zařízení, kde mu může být pomoženo. V oblastech kolem našeho hlavního města je to veterina Praha.